Об’єднане засідання циклових комісій загальноосвітніх та природничо-наукових дисциплін

13 грудня 2022 року відбулось об’єднане засідання циклових комісій загальноосвітніх та природничо-наукових дисциплін за темою: «Особливості формування мотивації до навчання у здобувачів освіти під час дистанційного навчання».

Викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Людмила Худолєєва ознайомила учасників об’єднаного засідання з різними способи мотивації та роллю викладача в освітньому процесі за допомогою дистанційних технологій.

Людмила Попова, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін,  наголосила, щоб потрібно підвищувати рівень мотивації студентів до навчання в цілому.

Ірина Андреєва, викладач циклової комісії природничо-наукових дисциплін,  зазначила, що навчальні заняття повинні мати рівень оптимальної складності: «занадто просте» завдання не викличне інтересу і внутрішньої мотивації. Найголовніше  при викладанні дисциплін підтримувати інтерес здобувачів освіти до навчання, адже під час дистанційного формату викладач не може бачити безпосередню реакцію студентів і коригувати подачу матеріалу.

Під час обговорення дійшли висновків: використання ІКТ в освітньому процесі сприяє посиленню мотивації навчання; підвищенню ефективності освітнього процесу; активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти; удосконаленню методики проведення занять; своєчасному відстеженню результатів навчання і виховання; розвитку наочно-образного, інформаційного мислення, інфомедійної грамотності; підвищенню активності й ініціативності студентів на занятті, рівню комфортності навчання; якісній підготовці заняття.

                                                      Наталія МОГІНА, голова циклової комісії

природничо-наукових дисциплін