Засідання обласної методичної ради фахових медичних коледжів Дніпропетровської області в онлайн форматі

 

23 листопада 2021 року в онлайн форматі відбулося засідання обласної методичної ради фахових медичних коледжів Дніпропетровської області за темою: «Сучасні підходи до організації освітнього процесу з підготовки фахівців у медичному коледжі»

У засіданні взяли участь заступники директорів з навчальної роботи, методисти Дніпровського базового медичного коледжу, Криворізького фахового  медичного коледжу, Павлоградського фахового медичного коледжу, Нікопольського фахового медичного коледжу.

Заступник директора з навчальної роботи Кам’янського фахового медичного коледжу Наталія Лончук у доповіді зазначила, що одним із вирішальних факторів стабільного розвитку держави є якісна освіта, яка відіграє ключову роль у створенні оновленого українського освітнього простору.

Керівник інформаційної служби зв’язків з громадськістю Людмила Бондаренко у доповіді: «Сучасний інформаційний простір закладу освіти: перспективи розвитку та шляхи реалізації» ознайомила учасників методичної ради з поняттям інформаційного освітнього середовища та шляхи його реалізації в Кам’янському фаховому медичному коледжу.

Завідувач навчально-виробничої практики Кам’янського фахового медичного коледжу Вікторія Попова презентувала для учасників методичної ради доповідь за темою: «Особливості організації освітнього процесу за ОПП Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

Поділилася досвідом викладання вибіркових дисциплін при підготовці бакалаврів медсестринства викладач Олена Попова, магістр медсестринства.

Актуальні питання інтернаціоналізації, міжнародної співпраці, міжнародного стажування викладачів Кам’янського фахового медичного коледжу та науково-дослідної роботи здобувачів освіти окреслила у своїй доповіді Світлана Клименкова, керівник відділу науково-дослідної роботи студентів.

Ірина Бузажи, лікар-інфекціоніст, відповідальна за проведення вакцинальної кампанії, голова профспілкової організації коледжу, ознайомила учасників методичної ради з особливостями організації освітнього процесу в Кам’янському фаховому медичному коледжі в умовах  карантинних обмежень. Також зазначила, що на базі коледжу було створено волонтерський загін, який допомагає міським та обласним закладам охорони здоров’я в проведенні кампанії з вакцинації населення.

Поділилась досвідом «Механізми консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти» Валентина Соснова, заступник директора з виховної роботи, особливу увагу звернула на механізми соціальної підтримки осіб з особливими освітніми потребами. Наголосила, що у коледжі створено психологічну службу, працює практичний психолог, соціальний педагог, Уповноважений з прав студентів та Рада студентського співуправління.

Обласна методична рада надала наступні пропозиції:

  1. Продовжувати активне впровадження в освітній процес єдиної системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
  2. Активізувати участь здобувачів освіти в управлінні закладом фахової передвищої освіти, а також в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу.
  3. Удосконалювати впровадження в освітній процес інноваційних технологій; спрямовувати зусилля на забезпечення високої якості знань студентів, розвиток загальних та фахових компетентностей з урахуванням тенденцій ринку праці.
  4. Сприяти інтернаціоналізації освіти в коледжах через участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, майстер-класах, телемостах.
  5. Забезпечувати публічність інформації про діяльність коледжу на офіційному веб-сайті закладу освіти, на інформаційних стендах та у будь- який інший спосіб.
  6. Удосконалювати механізми консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти; забезпечувати зворотній зв’язок між здобувачами освіти та викладачами, здобувачами освіти та адміністрацією шляхом бесід, опитування.

Під час обговорення учасники обласної методичної ради зазначили, що розглянуті питання актуальні, змістовні. Було відзначено роботу відділів, з викладачами-науковцями, питання міжнародної мобільності, підвищення педагогічної майстерності викладачів; студентоцентрований та студентоорієнтований підходи до освітнього процесу в умовах пандемії. Особлива увага приділялась діяльності волонтерського загону, як проекту що дає змогу студентам соціалізуватись. Було відзначено роботу Ради студентського співуправління, як спосіб організації життя студентського колективу.

Учасники обласної методичної ради подякували організаторам заходу за колосальний досвід роботи. Побажали успіхів, творчої наснаги.

Наталія ЛОНЧУК, заступник директора з навчальної роботи