До дня науки. Маємо результати. Підводимо підсумки.

Здобувачі освіти та викладачі коледжу приєдналися до участі в науково-практичних конференціях, де об’єдналися учасники закладів освіти Житомирської, Львівської, Полтавської, Чернівецької, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей. Вдячні колегам закладів освіти за запрошення, плідну співпрацю та можливість попри всі негаразди продовжувати безперервність освітянської та наукової діяльності.

Від Кам’янського фахового медичного коледжу представили свої напрацювання:

 • Харченко С.Є., Лавецька О.В. Інтерактивне навчання – ефективний спосіб якісної підготовки майбутніх фахівців-медиків до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023, с. 1406-1410
 • Зюкіна А.П., Клименкова С.В. Сайт – путівник в інформаційних потоках. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023, с. 375-377
 • Чучка Н.П., Худолєєва Л.В., Тропко Л.І. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні фізичного виховання. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). – Полтава : ПУЕТ, 2023, с. 984-988
 • Лавецька О.В., Коваленко Я.В. Адаптація здобувачів освіти як передумова успішного професійного спрямування. Оновлення моделі інтегральних компетентностей в контексті досягнення Цілей сталого розвитку: збірник матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції (м. Нікополь, 28 лютого 2023 року). Нікополь: Навчально-методичний кабінет, 2023, с. 66-69

https://kmkscience.pythonanywhere.com/adaptaciya-zdobuvachiv-osviti-yak-peredumova-uspishnogo-profesijnogo-spryamuvannya/

 • Ляшенко Н.Ю. Організація співпраці куратора з батьками студентів – важлива складова становлення й розвитку академічної групи (з досвіду роботи). Оновлення моделі інтегральних компетентностей в контексті досягнення Цілей сталого розвитку: збірник матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції (м. Нікополь, 28 лютого 2023 року). Нікополь: Навчально-методичний кабінет, 2023, с. 69-72

https://kmkscience.pythonanywhere.com/organizaciya-spivpraci-kuratora-z-batkami-studentiv-vazhliva-skladova-stanovlennya-j-rozvitku-akademichnoyi-grupi/

 • Міханошина Г.А., Щигорцова О.В. Латинська мова в сучасній медичній термінології. Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук : матер. ІІІ Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., м. Житомир 30 березня 2023 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2023, с. 151-154

https://kmkscience.pythonanywhere.com/latinska-mova-v-suchasnij-medichnij-terminologiyi/

 • Бузажи І.О. Особливості освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Сучасні вектори підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти в умовах змішаного й дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2023 р., м. Кропивницький. Кіровоградський медичний  фаховий  коледж  ім.  Є.Й.Мухіна,  2023, с. 26-28

https://kmkscience.pythonanywhere.com/osoblivosti-osvitnogo-procesu-v-umovah-karantinnih-obmezhen/

 • Зюкіна А.П., Куцевол О.П. Особливості вступної кампанії 2022 року. Сучасні вектори підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти в умовах змішаного й дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2023 р., м. Кропивницький. Кіровоградський медичний фаховий  коледж  ім.  Є.Й.Мухіна,  2023, с. 49-50

https://kmkscience.pythonanywhere.com/osoblivosti-vstupnoyi-kampaniyi-2022-roku/

 • Попова В.А., Романова Д.А. Змінюємо шаблони в умовах воєнного часу. Сучасні вектори підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти в умовах змішаного й дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2023 р., м. Кропивницький. Кіровоградський медичний фаховий коледж  ім.  Є.Й.Мухіна,  2023, с. 32-33

https://kmkscience.pythonanywhere.com/zminyuyemo-shabloni-v-umovah-voyennogo-chasu/

 • Клименко Я.П., Зюкіна А.П. Формування професійної компетентності студента-медика як фахівця та громадянина. Комунікації на відстані в умовах воєнного стану: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю Чернівецького медичного фахового коледжу, 27.04. 2023 / за заг. ред. Ольги Стрижаковської, Фрозіни Кузик, Тетяни Бойчук, Людмили Українець, Людмили Авдіковської. – Чернівці, 2023, с. 140-142

https://kmkscience.pythonanywhere.com/formuvannya-profesijnoyi-kompetentnosti-studenta-medika-yak-fahivcya-ta-gromadyanina/

 • Соснова В.А. Система виховної роботи як простір для реалізації можливостей особистості здобувача освіти. Комунікації на відстані в умовах воєнного стану: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю Чернівецького медичного фахового коледжу, 27.04. 2023 / за заг. ред. Ольги Стрижаковської, Фрозіни Кузик, Тетяни Бойчук, Людмили Українець, Людмили Авдіковської. – Чернівці, 2023, с.163-167

https://kmkscience.pythonanywhere.com/sistema-vihovnoyi-roboti-yak-prostir-dlya-realizaciyi-mozhlivostej-osobistosti-zdobuvacha-osviti/

Подано до публікації статті та тези:

 • Тимченко Т.М. Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану.
 • Краснолицька Л.М. Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності медичних сестер-бакалаврів (із власного досвіду).
 • Могіна Н.В., Бондаренко Л.Г., Шарко Л.В., Русскіна І.А. Вивчення ролі збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентської молоді.

Вітаємо авторів з черговими публікаціями!

Всім учасникам, творчого натхнення, сміливих задумів і успішного їх втілення!

Світлана  Клименкова,

керівник відділу науково-

дослідної роботи студентів