ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2020 БЕЗ ЗНО

Вступники мають право вступати за результатами сертифікатів ЗНО 2017 – 2020 р.р. або

складати іспити в Кам’янському медичному коледжі:

➢ з української мови і літератури (обов’язково);
➢ біології або хімії, або історії України.

У будь-яких комбінаціях наприклад:
❖ ЗНО української мови і літератури + ЗНО історії України;
❖ ЗНО української мови і літератури + іспит біологія;
❖ іспит української мови і літератури + ЗНО хімії;
❖ іспит української мови і літератури + іспит біологія та інші.

Перелік спеціальностей для вступу (11 кл.)

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) Кваліфікація Термін навчання Вартість навчання 2020 р.
(за 1 навчальний семестр)
Сестринська справа Сестра медична 2 роки 10 місяців 7 700 грн.
Лікувальна справа Фельдшер 2 роки 10 місяців 7 700 грн.
Акушерська справа Акушерка 2 роки 5 місяців 7 700 грн.
Стоматологія ортопедична Зубний технік 1 рік 10 місяців 8 100 грн.

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

крім визначених Правилами прийому випадків (співбесіда, іспит та/або квота 1, розбіжності в документах та інші)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ  ПРАВО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ

  1. Документ, що посвідчує особу, (2 копії).
  2. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання(2 копії).
  3. Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (2 копії).
  4. Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього (1 копії).
  5. Ідентифікаційний код (2 копії).
  6. 4 фотокартки розміром 3х4 см.
  7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!!

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі 11 кл.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів у паперовій формі з 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб: 
– які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, або творчих конкурсів; о 18:00 год. 22 серпня 2020 року
– які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00 год. 01 вересня 2020 року
Строки проведення вступних іспитів, творчих  конкурсів з 23 серпня до 29 серпня 2020 року
Строки проведення співбесід з 25 серпня до 28 серпня 2020 року
Строки оприлюднення:
– списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди;
– рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1)

не пізніше 12:00 год. 03 вересня 2020 року

Строки виконання вимог до зарахування:
– на місця державного (регіонального) замовлення для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди;

до 18:00 год.  04 вересня 2020 року

– на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год. 07 вересня 2020 року
Строки зарахування вступників:
– за державним (регіональним) замовленням для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди; не пізніше 12:00 год. 07 вересня 2020 року
– за державним або регіональним замовленням; не пізніше 12:00 год. 13 вересня 2020 року
– за кошти фізичних або юридичних осіб; не пізніше 12:00 год. 19 вересня 2020 року
– додаткове зарахування  на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2020 року
Строки переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які  зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах Правил прийому) не пізніше 21 вересня 2020 року

ІСПИТИ (КОНКУРСНИЙ ВІДБІР)

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійні програми Назва предметів та творчих конкурсів
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство Лікувальна справа – українська мова та література;
– біологія або хімія, або історія України
Сестринська справа
Акушерська справа
221 Стоматологія Стоматологія ортопедична – українська мова та література;
– творчий конкурс (різьблення)

ПІДРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

КБ = ПІ + П2 + А + ОУ

КБ – Конкурсний бал:

ПІ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета

(від 100 до 200)

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета

(від 100 до 200)

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту

(від 100 до 200)

ОУ – бал  за успішне закінчення підготовчих курсів Кам’янського медичного коледжу для вступу до нього за шкалою від 0 до 50.

СЕРТИФІКАТИ ЗНО

можна використовувати 2017, 2018, 2019 та 2020 років, у будь-яких комбінаціях.