Зарахування на навчання

За кошти державного (регіонального) бюджету

На основі базової середньої освіти (база 9 класів)

На основі повної загальної середньої освіти (база 11 класів)

За кошти фізичних та юридичних осіб

На основі базової середньої освіти (база 9 класів)

На основі базової середньої освіти (база 9 класів) додатковий набір

На основі повної загальної середньої освіти (база 11 класів)

На основі диплому молодшого спеціаліста (денна форма навчання)

На основі диплому молодшого спеціаліста (вечірня форма навчання)