Вступ 2022
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр

НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ДЕННОЮ ТА ВЕЧІРНЬОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2022 РОКУ

ВСТУП БЕЗ ІСПИТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРТИФІКАТІВ:

➢ інтегрованого іспиту КРОК-М

➢ зовнішнього незалежного оцінювання:

  ❖ перший предмет з української мови

(можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури)

  ❖ другий предмет пропонується на вибір вступника

Дійсні сертифікати ЗНО 2019 – 2022 р.р.

Перелік спеціальностей

за якими оголошується прийом на навчання на перший бакалаврський рівень для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(ОКРІМ ВИНЯТКІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ УМОВАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ)

  1. Документ, що посвідчує особу (оригінал + 1 копія).
  2. Ідентифікаційний код (оригінал + 1 копія).
  3. Військовий квиток або посвідчення (оригінал + 1 копія).
  4. Диплом про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінал + 1 копія).
  5. Результат інтегрованого іспиту КРОК-М (оригінал + 1 копія).
  6. Фотокартки розміром 3х4 см – 4 штуки.
  7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (оригінал + 1 копія).

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ БЕЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛІВ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!!

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Етапи вступної кампанії

Термін

Реєстрація електронних  кабінетів

з 1 липня по 30 вересня 2022 року

Прийом документів

з 14 липня по 18 липня 2022 року

(за спеціальними умовами)

з 14 липня по 25 липня 2022 року

(за сертифікатами)

Вступні випробування

з 19 липня по 25 липня 2022 року

Оприлюднення рейтингових списків

27 липня 2022 року

Зарахування на навчання

не пізніше 15 серпня 2022 року

(контрактна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів

Галузь знаньСпеціальністьОсвітня програмаФорма навчанняКонкурсні предметиМінімальне значення кількості балів з яких допускається участь у конкурсі
22 Охорона здоров’я223 МедсестринствоСестринська справаДенна

Результати:

 зовнішнього незалежного оцінювання:

  •  українська мова*
  • на вибір вступника

➢ інтегрованого іспиту КРОК-М

100
Вечірня

*можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

ПІДРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3

КБ – Конкурсний бал

П1 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з української мови або української мови і літератури (від 100 до 200)

П2 – оцінка ЗНО  або вступного іспиту на вибір вступника

 (від 100 до 200)

П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)/ результат інтегрованого іспиту КРОК-М, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100 – 200

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів – 0,25 кожний

К3 – невід’ємний ваговий коефіцієнт фахового вступного випробування/результату інтегрованого іспиту КРОК-М – 0,5.

СЕРТИФІКАТИ ЗНО

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 2019, 2020, 2021, 2022 РОКІВ