Вступ 2022
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр

НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ДЕННОЮ ТА ВЕЧІРНЬОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2022 РОКУ

ВСТУП БЕЗ ІСПИТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРТИФІКАТІВ:

➢ АБО зовнішнього незалежного оцінювання:

  ❖ перший предмет з української мови

(можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури)

  ❖ другий предмет пропонується на вибір вступника

➢ АБО Національний мультипредметний тест

➢ Мотиваційний лист – Обов’язково!

Дійсні сертифікати ЗНО 2019 – 2021 р.р.

Електронна скринька для вступників

vstup@med.cc.ua

Мотиваційний лист

алгоритм написання

І. Мотиваційний лист – це невеликий текст, мета якого – усвідомлено, розумно пояснити причину вступу до закладу вищої освіти, сформувати позитивне перше враження та переконати членів приймальної комісії в тому, що ви є найкращим кандидатом (загальний обсяг листа – 1-2 сторінки).

ІІ. В пріоритеті мотиваційного листа – ваша особиста життєва історія, що вплинула на вибір навчання у закладі вищої освіти.

ІІІ. Загальні принципи і вимоги до написання мотиваційного листа:

 1. Звертання до голови комісії.
 2. Яка подія, історія, книга, фільм, соціальні лідери, приклад життє-діяльності важливих для вас людей, попереднє навчання, власний професійний досвід, інші приклади – визначально вплинули на ваш вибір.
 3. Чинники, які ствердили вас у виборі:

Зовнішні

Внутрішні

бути затребуваним та необхідним в медицині сьогодні

приносити користь і бути на передньому краї боротьби за життя

підвищити професійну кваліфікацію

розвинути лідерські якості та управлінські здібності

стати конкурентоспроможним на ринку праці

швидко адаптуватися до нових викликів часу

мати широкі горизонти для працевлаштування

не зупинятися в опануванні нових знань

бути активним учасником соціально-економічного розвитку (розбудова, реформи, перспективи) в медичній сфері

поглибити знання та вдосконалити професійні навички

займати керівну посаду

досягти кар’єрного зростання

мати більше повноважень (старшої, головної медичної сестри)

підвищити самооцінку та культуру спілкування

вислухати поради колег, адміністрації

розширити коло спілкування з цікавими ерудованими людьми

вийти на новий рівень у професії, інтегруватися у міжнародну медичну спільноту

мати більшу повагу та впливи у власній сім’ї

розширити свій світогляд

покращити благополуччя сім’ї

 1. Що ви знаєте про наш заклад вищої освіти? (сайт закладу, викладачі, традиції, студентські заходи, конференції, гуртки, інші приклади).
 2. Ваші очікування від навчання?
 3. Чому ваша мотивація найбільш переконлива?

Зразок мотиваційного листа

Більше про мотиваційний лист

Перелік спеціальностей

за якими оголошується прийом на навчання на перший бакалаврський рівень для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(ОКРІМ ВИНЯТКІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ УМОВАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ)

 1. Документ, що посвідчує особу (оригінал + 1 копія).
 2. Ідентифікаційний код (оригінал + 1 копія).
 3. Військовий квиток або посвідчення (оригінал + 1 копія).
 4. Диплом про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінал + 1 копія).
 5. Результат інтегрованого іспиту КРОК-М (оригінал + 1 копія).
 6. Фотокартки розміром 3х4 см – 4 штуки.
 7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (оригінал + 1 копія).

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ БЕЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛІВ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!!

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Етапи вступної кампанії

Термін

Реєстрація електронних  кабінетів

з 1 липня по 31 жовтня 2022 року

Прийом документів

з 29 липня по 31 серпня 2022 року

(за сертифікатами)

Оприлюднення рейтингових списків

не раніше 07 вересня 2022 року

Зарахування на навчання

не пізніше 14 вересня 2022 року

(контрактна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів

Галузь знаньСпеціальністьОсвітня програмаФорма навчанняКонкурсні предметиМінімальна  кількість балів для участі у конкурсному відборі
22 Охорона здоров’я223 МедсестринствоСестринська справаДенна

Результати:

або зовнішнього незалежного оцінювання:

 •  українська мова*
 • на вибір вступника

➢ або національний мультипредметний тест

100
Вечірня

*можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

ПІДРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

КБ = 0,5 х П1 + 0,5 х П2

КБ – Конкурсний бал

П1, П2 – оцінка першого та другого предметів (від 100 до 200)

СЕРТИФІКАТИ ЗНО

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 2019, 2020, 2021 РОКІВ