ВІТАЄМО БАКАЛАВРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА! «КРОК-Б. Сестринська справа» – УСПІШНО СКЛАДЕНО!

ВІТАЄМО БАКАЛАВРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА!

«КРОК-Б. Сестринська справа» – УСПІШНО СКЛАДЕНО!

У червні 2020 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кам’янського медичного коледжу вперше складали КРОК Б – ліцензійний іспит із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ

«КРОК-Б. Сестринська справа» за 2019-2020 навчальний рік

Результати складання тестового іспиту вище на 12,5% за національний показник!

Готували  здобувачів вищої освіти викладачі – професіонали своєї справи, які мають належний професійний рівень та забезпечують програмні результати навчання.

Особливу увагу слід звернути на високі показники з клінічного медсестринства.

Такий результат є наслідком плідної та кропіткої роботи всіх учасників освітнього процесу в коледжі, навіть в умовах дистанційної підготовки.

Високий рівень знань, продемонстрований на ліцензійному іспиті КРОК Б – неспростовне свідчення надійної якості освіти, яку забезпечує Кам’янський медичний коледж.

 

Адміністрація коледжу