Підвищення кваліфікації «Інклюзія та дистанційне навчання»

Сьогодення в період  пандемії кидає виклики освітній системі. При переході на змішане або дистанційне навчання необхідна особлива увага до практичних аспектів роботи з особами з особливими освітніми потребами в онлайн середовищі.

Завдання соціального педагога – забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами, використовуючи інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі.

У межах підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників соціальним педагогом Кам’янського медичного коледжу пройдено курс «Інклюзія та дистанційне навчання» загальною тривалістю 30 годин.

Знайдено відповіді на такі важливі питання:

  • як організувати роботу зі студентами з особливими освітніми потребами за умов дистанційного навчання;
  • у чому полягають особливості психолого-педагогічного супроводу осіб з ООП за умов дистанційного навчання;
  • якою має бути ефективна взаємодія зі студентами з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання та організації дистанційної роботи зі студентами з ООП із ефективним залученням усіх учасників освітнього процесу.