Анкети

Викладач очима студента-бакалавра

Шановні здобувачі освіти!

З метою підвищення якості освітнього процесу в Кам’янському медичному коледжі просимо вас узяти участь в опитуванні щодо оцінювання роботи викладачів протягом семестру.
Ваші відверті відповіді дозволять отримати важливу інформацію для підвищення ефективності освітнього процесу.

Дане опитування є складовою формування рейтингів науково-педагогічних працівників коледжу.
Ваше відповіді конфіденційні й будуть використані лише в узагальненому вигляді.