2.Медична інформатика І.Є.Булах,Ю.Є.Лях, І.І.Хаїмзон у трьох частинах

1.Медична інформатика І.Є.Булах,Ю.Є.Лях, І.І.Хаїмзон у трьох частинах

НМК СП Р спец Акушерська справа Патоморфологія та патофізіологія

Робочий зошит СС

Робочий зошит АС

Робочий зошит ЛС

ТВБП СО СРС 6.part1

ТВБП СО СРС 1-5

Зошит лиття

СТВЗП (лиття) СО СРС

Зошит Анатомія СО

Зошит Зуботехнічне матеріалознавство

Основи ОП в галузі СО СРС

Зошит Охорона праці в галузі СО

Основи ОП в глазі СО СРС

Анатомія СО СРС

Етика СС СРС вв

Етика СС СРС (план 2011)

Робочий зошит АС

АС СРС

Тестовий контроль

Тестовий контроль

Догляд за хворими 2

Тестовий контроль

Основи медсестринства 2

Тестовий контроль

Основи медсестринства

Догляд за хворими

Лекції ЛОР