Внутрішнє забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти має на меті створення алгоритму постійної інституційної уваги до якості освіти, включно з переглядом і покращенням освітньо-професійних програм. Ця система має особливе значення для забезпечення конкурентоздатності навчального закладу та  його випускників.

В Кам’янському медичному коледжі створений відділ забезпечення якості освіти, який модерує всі необхідні процеси, збирає інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління.

Забезпечення якості – завдання для всіх структурних підрозділів коледжу, отже – всі розділяють відповідальність в рамках своїх повноважень.


План-графік внутрішнього контролю

План-графік проведення внутрішнього контролю у Кам’янському медичному коледжі 2020/2021 н.р.


Відділ

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти


Анкетування 2020-2021

Результати анкетування 2020-2021

 


Анкетування 2019-2020

Результати моніторингу якості освітньої діяльності в Кам’янському медичному коледжі

Результати анкетування “Викладач очима студента”


Рейтинг діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

Рейтинг діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників


Директорські контрольні роботи

Зведені результати виконання директорських контрольних робіт освітньо-професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за І семестр 2020-2021 н.р.

Результати виконання директорських контрольних робіт освітньо-професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 2020-2021 н.р.


Зведені результати складання семестрових іспитів

Зведені результати складання семестрових іспитів освітньо – професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кам’янського медичного коледжу 2020 – 2021 н.р.


Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 20.03.2020 року № 2745-VIII


Основні стандарти якості освіти:

Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) 


Кадровий склад викладачів коледжу