ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ​

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні передбачає підготовку конкурентоспроможного фахівця, який володіє необхідними компетентностями та якісно виконує професійні обов’язки. Досягти мети допомагає практичне навчання, яке поєднує теоретичні знання з уміннями та навичками.

Завдання практичного навчання:

 • формувати професійні та соціальні компетентності;
 • мотивувати постійне вдосконалення через подальше навчання;
 • підготувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження навчальної практики під керівництвом викладача у кабінетах коледжу та виробничої і переддипломної практик на базах закладів охорони здоров’я міста та області під керівництвом методичних та безпосередніх керівників практик.

Система практичної підготовки допомагає здобувачам освіти набути професійний досвід, сформувати професійні навики та відповідальне ставлення до своєї роботи.

Навчальні кабінети та лабораторії в медичному коледжі забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами навчання, інструментарієм, предметами догляду за хворими, фантомами та муляжами для опанування практичних навичок за освітньо-професійними програмами Сестринська справа,  Акушерська справа, Лікувальна справа, Медсестринство, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Для здобувачів освітньо-професійної програми Стоматологія ортопедична практичні заняття проводяться в лабораторіях, де кожен здобувач освіти забезпечений власним робочим місцем із сучасним обладнанням та матеріалами для виготовлення різних видів протезів.

Навчальна практика

Навчальна практика знайомить здобувачів освіти із майбутньою спеціальністю у навчальних кабінетах і лабораторіях, де вони отримують первинні професійні уміння  та навички відповідно освітньо-професійним програмам та навчальним планам. Тут проводяться лекції, семінарські, практичні заняття, навчальні практики, підготовка до самостійної позааудиторної роботи здобувачів передвищої освіти, виховні та інші заходи.

Організовані аудиторії, де проводяться навчальні тренінги, які допомагають здобувачам освіти опанувати та вдосконалювати техніки: виконання внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних ін’єкцій; катетеризації вен, сечового міхура; дуоденальне та шлунковове зондування; гінекологічне обстеження; ведення пологів, проведення серцево-легеневої реанімації дитині і дорослому пацієнту; обробка різних видів ран, дисмургії; медичний догляд за пацієнтом та багато інших навичок.

Викладачі циклової комісії сестринської справи застосовують на практичних заняттях інтерактивний метод навчання дебрифінг, що є ефективним у роботі малих груп студентів. 

Виробнича практика

Виробнича практика проводиться в закладах охорони здоров’я для поглиблення та закріплення теоретичних знань та відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності.

Між медичним коледжем і закладами охорони здоров’я міста та області укладені угоди про проходження виробничої та переддипломної практик здобувачами освіти. Методичними керівниками призначаються досвідчені викладачі медичного коледжу з відповідної дисципліни практики. У закладах охорони здоров’я керівниками практики призначають фахівців з досвідом практичної діяльності.

Переддипломна практика

Переддипломна практика здобувачів освіти є завершальним етапом навчання для закріплення знань, одержаних у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах міських та обласних закладів охорони здоров’я. Проводяться практичні заняття біля ліжка пацієнта, у процедурних, маніпуляційних, діагностичних кабінетах, кабінетах сімейного лікаря, операційній залі, травмпункті, підрозділах “Обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф” тощо.

Здобувачі освіти знайомляться:

 • з діючими наказами МОЗ України про організацію надання медичної допомоги в різних структурних підрозділах закладів охорони здоров’я;
 • з організацією роботи та функціональними обов’язками медичних працівників спеціалізованих відділень;
 • з роботою головної та старших медичних сестер;
 • з організацією контролю за роботою молодшого медичного персоналу;
 • з організацією медсестринського процесу;
 • з веденням медичної документації, тощо.

а також виконують самостійну роботу.

Симуляційне навчання 

Одним із пріоритетів є розвиток симуляційного навчання.

Симуляційне навчання  – сучасний крок у практичній підготовці здобувачів освіти. Ця новітня технологія заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання, манекенів-симуляторів, тренажерів тощо. Досвідчені викладачі проводять для студентів заняття з імітації пологів, реанімаційних заходів, обробки усіх видів ушкоджень, підготовки до роботи маніпуляційного кабінету та операційної.

Під час таких занять здобувачі освіти навчаються системно оцінювати життєвозагрозливі стани пацієнтів та складати алгоритми надання допомоги при невідкладних станах, виявляти ознаки, загрозливі для життя; відпрацьовують навики серцево-легеневої реанімації.

Перевагами симуляційного навчання є:

 • знижений стрес здобувача освіти під час перших самостійних маніпуляцій;
 • велика кількість повторів для вдосконалення практичних навичок;
 • відпрацювання дій при рідкісних і таких, що загрожують життю, станах;
 • розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і командної взаємодії;
 • об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності.

Результатом такого навчання є якісно вищий рівень практичної підготовки здобувачів освіти.

Професійну майстерність здобувачі освіти-випускники підтверджують участю та перемогами у регіональних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності за спеціалізацією:

 • Сестринська справа «Ескулап»;
 • Стоматологія ортопедична.

Платформа практичного навчання стала значно ширшою завдяки проведенню тренінгів, майстер-класів професіоналами практичної медицини, участі студентів у змаганнях бригад швидкої та екстреної медичної допомоги.

науково-дослідна робота

Суттєвим стимулом зацікавленості здобувачів освіти у подальшому професійному та кар’єрному зростанні є науково-дослідна робота. Це найбільш високий рівень навчання, який дозволяє студентам набути навичок науково-дослідної роботи, аналізу і синтезу, узагальнення фактів для прийняття нових рішень.

 Для реалізації цих завдань у коледжі створені студентські науково-дослідні та предметні гуртки, які поділяються на секції:

 • природничо-наукових дисциплін (анатомії, фізіології, патологічної анатомії, патологічної фізіології, медичної біології, фармакології);
 • клінічних дисциплін (внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології);
 • зуботехнічних дисциплін;
 • гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Науково-дослідні гуртки

Тема

Вивчення стану репродуктивного здоров’я дівчат- підлітків за даними анкетування

Мета

Вивчити стан репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків за даними анкетування та виявити відхилення від фізіологічної норми для розробки оздоровчих заходів

Керівник

Маглиш Людмила Борисівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар акушер-гінеколог

Науковий консультант

Ткаченко Дмитро Пилипович, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог

Практичний керівник (професіонал-практик)

Маймур Олена Валентинівна, завідувач гінекологічним відділенням, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії

Тема

Вивчення захворювань, що ускладнюють пологи у жінок, за даними клініко-статистичного аналізу пологового відділення

Мета

Вивчити захворювання, що ускладнюють пологи у жінок, за даними клініко-статистичного аналізу пологового відділення для розроблення профілактичних заходів

Керівник

Ігнатенко Тамара Федорівна, викладач акушерства та гінекології, досвід роботи в акушерсько-гінекологічних стаціонарах, жіночих консультаціях, пологових будинках

Науковий консультант

Ткаченко Дмитро Пилипович, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог

Практичний керівник (професіонал-практик)

Маймур Олена Валентинівна, завідувач гінекологічним відділенням, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії

Тема

Вивчення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ – ІІІ стадій

Мета

Визначити рівень ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ – ІІІ стадій для проведення профілактичної роботи

Керівники

Якубович Наталя Олександрівна, голова циклової комісії терапії та хірургії, голова обласного методичного об’єднання викладачів дисциплін терапевтичного профілю, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Миршавка Любов Іванівна, викладач внутрішньої медицини

Науковий консультант

Вільгусевич Валентина Федорівна, кандидат медичних наук, доцент

Практичний керівник (професіонал-практик)

Борощук Володимир Олександрович, завідувач відділення кардіологічної інтенсивної терапії КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», лікар вищої категорії

Тема

Вивчення функціонального стану вегетативної нервової системи у підлітків

Мета

Оцінити функціональний стан вегетативної нервової системи у підлітків медичного коледжу для розробки індивідуальних рекомендацій по проведенню оздоровчих заходів

Керівник

Кущ Олена Федорівна, голова циклової комісії клінічних дисциплін, викладач педіатрії вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Попова Вікторія Анатоліївна, методист коледжу, викладач педіатрії вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Науковий консультант

Верник Ганна Григорівна, кандидат медичних наук, доцент

Практичний керівник (професіонал-практик)

Тищенко Світлана Петрівна, завідувач педіатричним відділенням, лікар вищої кваліфікаційної категорії

Тема

Визначення рівня поширеності куріння та ступеню нікотинової залежності серед підлітків 

Мета

Визначити рівень поширеності куріння і ступінь нікотинової залежності серед підлітків та розробити рекомендації для зниження тютюнокуріння серед молоді

Керівник

Могіна Наталія Василівна, голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Бондаренко Людмила Григорівна, викладач екології та профілактичної медицини

Науковий консультант

Деркачов Едуард Анатолійович, доктор медичних наук, професор

Практичний керівник (професіонал-практик)

Войтенко Тетяна Олександрівна, кандидат медичних наук, завідувач терапевтичним відділенням

Тема

Виявлення групи ризику розвитку захворювань судин кінцівок у підлітків

Мета

Виявити групу ризику розвитку захворювань судин кінцівок у підлітків та розробити профілактичні заходи для попередження їх виникнення

Керівники

Вишневський Володимир Олександрович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач хірургічних дисциплін

Сушко Святослав Миколайович, викладач хірургічних дисциплін

Кікоть Юрій Григорович, викладач хірургічних дисциплін

Науковий консультант

Самарець Едуард Феофанович, кандидат медичних наук, доцент, «Заслужений лікар України»

Практичний керівник (професіонал-практик)

Коник Юрій  Михайлович, завідувач хірургічним відділенням, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, «Заслужений лікар України»

Тема

Дослідження патогенезу коронавірусної інфекції               COVID-19 для визначення морфофізіологічних предикторів клінічного перебігу захворювання

Мета

Проаналізувати закономірність між ланками патогенезу захворювання та ступенем тяжкості клінічного перебігу коронавірусної інфекції COVID-19 у пацієнтів з різними факторами ризику для усвідомленого застосування здобувачами освіти у менеджменті превентивної епідеміології та клінічному медсестринстві

Керівник

Шитикова Тетяна Володимирівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Науковий консультант

Казакевич Лариса Іванівна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Практичний керівник (професіонал-практик)

Великодна Таміла Михайлівна, завідувач інфекційним відділенням, лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії

ПРЕДМЕТНІ ГУРТКИ

Керівник
 • Харченко С.Є.
Основна тема наукових досліджень:

Дослідження історичної пам’яті кам’янчан про події геноциду 1932-1933 р.р.

Робота історичного гуртка 

Керівник
 • Беркут К.В.
Основна тема наукових досліджень:

Дослідження сучасних засобів та методів вивчення англійської мови

 

Керівник
 • Лавецька О.В.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення правових аспектів у сфері охорони здоров’я

Керівник
 • Петріщева С.А.

Основна тема наукових досліджень:

Дослідження медичної термінології

Керівник
 • Попова О.В.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення історії розвитку медицини Індії: трактатів Чарака-самхіта і Сушрута – самхіта

 

Керівник
 • Ковальчук О.О.

Основна тема наукових досліджень:

Дослідження методів застосування сучасних інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я та медичній освіті

Керівник
 • Ляшенко Н.Ю.

Основна тема наукових досліджень:

Дослідження взаємозв’язку фізичного  та біологічного аспектів функціонування живих систем

Керівник
 • Бузажи І.О.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення етіологічних, епідеміологічних, клінічних, лікувальних та профілактичних аспектів інфекційних захворювань

Керівник
 • Брилевич О.А.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення сучасних педагогічних та соціально-оздоровчих технологій з метою розширення знань, набуття вмінь та навичок здорового способу життя

Керівник
 • Гальченко І.І.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення виготовлення знімних протезів методом литтєвого пресування з використанням сучасних матеріалів

Керівник
 • Чернова С.В.

Основна тема наукових досліджень:

Вивчення новітніх методик виготовлення розбірних комбінованих моделей

Керівник
 • Томаш Ю.А.

Основна тема наукових досліджень:

Дослідження різних видів сучасних конструкцій бюгельних протезів для оцінки їх функціонального комфорту

Керівник
 • Власенко Н.А.

Основна тема наукових досліджень:

Дослідження сучасних тенденцій моделювання воском при вивченні зуботехнічного протезування

Узагальнення досліджень та визначення переможців відбувається під час проведення студентської наукової конференції до «Дня науки». Учасниками цієї події є студенти, провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я, лікарі практики та медичні сестри.

Угоди про співпрацю

ФОТОЗВІТ

Практична підготовка дає можливість студентам відчути себе фахівцями, адаптованими до сучасних умов і конкурентоспроможними на ринку праці.