Офіційна інформація

Інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”

Дозвільні документи

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Ліцензія

Рішення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Сестринська справа”  223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня 

СТАТУТ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Кам’янському медичному коледжі

Сертифікати