Анкетування

Анкета оцінювання здобувачами освіти якості проведення вступної кампанії та системи адаптації до входження в освітнє середовище Кам’янського фахового медичного коледжу

Анкета для здобувачів освіти стосовно дотримання принципів академічної доброчесності

Анкета для здобувачів освіти з метою виявлення рівня задоволеності якістю організації освітнього процесу у Кам`янському фаховому медичному коледжі

Анкета відповідності організації та умов освітнього процесу очікуванням педагогічних та науково-педагогічних працівників Кам’янського фахового медичного коледжу

Анкета для здобувачів освіти щодо виявлення рівня інформованості та наявності механізмів психологічного захисту в разі конфліктних ситуацій у Кам’янському медичному коледжі

Анкета для здобувачів освіти з метою з’ясування рівня задоволеності дистанційною формою навчання